หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563

admin dca
2020-01-11 15:56:17

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ที่เราชาวสวนสุนันทาให้ความเคารพสักการะบูชา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดปกป้อง คุ้มครอง และอำนวยอวยพรให้ทุกท่านพบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ปริญญาเอก ปริญญาโท

นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา