หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

admin dca
2020-01-11 14:32:54

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ณ สำนักงานวุฒิสมาชิกสภา อาคารสุขประพฤติ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา