หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2565
หลักสูตร ปริญญาโท ปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครนั ...
2022-06-04 10:31:57
"หลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตร์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดวิพากษ์หลักสูตรใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง 2566)
“หลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตร์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดวิพากษ์หลักสู ...
2022-06-04 10:35:50
“หลักสูตรปริญญาเอก จัดสัมมนาออนไลน์ “อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีต่อค่านิยมเยาวชนไทย””
หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2022-06-04 10:29:52
ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ “การสื่อสารกับงานวิจัย ยุค Next Normal”
หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2022-06-04 10:27:49
“หลักสูตรปริญญาเอก จัดสัมมนาออนไลน์ เปิดประเด็นเด็ด การกำกับดูแลสื่อทางจริยธรรม ร่วมสมัย”
“หลักสูตรปริญญาเอก จัดสัมมนาออนไลน์ เปิดประเด็นเด็ด การกำกับดูแลสื่อทางจริยธรรม ร่วมสมัย&rdquo ...
2022-05-19 17:58:03
ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ
หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2022-05-09 13:43:45
“หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา จัดสัมมนาออนไลน์ ‘Metaverse & New Ethics’ “
“หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา จัดสัมมนาออนไลน์ ‘Metaverse & New Ethics&r ...
2022-05-09 13:40:24
หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา จัดวิพากษ์ปรับปรุงหลักสูตรใหม่
“หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา จัดวิพากษ์ปรับปรุงหลักสูตรใหม่”หลักสูตรปริญญาเ ...
2022-04-29 14:32:28
ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ โครงการสัมมนาด้านการสื่อสาร
หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2022-04-26 16:25:19
หลักสูตรปริญญาเอกนิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการทำดุษฎีนิพนธ์ “How to finish your dissertation in one year?”
หลักสูตรปริญญาเอกนิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการทำดุษฎีนิพนธ์ “How t ...
2022-05-09 13:42:10
ข่าวย้อนหลัง