หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว
ข่าว

เปิดรับแล้ว “นิเทศศาสตร์ปริญญาเอก” สวนสุนันทา
เปิดรับแล้ว “นิเทศศาสตร์ปริญญาเอก” สวนสุนันทามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรั ...
2019-05-22 14:37:05
ปริญญาเอก นิเทศศาสตร์สวนสุนันทา อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
ปริญญาเอก นิเทศศาสตร์สวนสุนันทาอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ...
2019-05-21 15:41:20
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร รุ่นที่ 2
“ข่าวประชาสัมพันธ์”นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิเทศศาส ...
2019-05-16 10:25:45
เปิดรับแล้ว “นิเทศศาสตร์ปริญญาเอก” สวนสุนันทา
เปิดรับแล้ว “นิเทศศาสตร์ปริญญาเอก” สวนสุนันทามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรั ...
2019-05-16 10:14:54
นิเทศศาสตร์ปริญญาเอก
“ข่าวประชาสัมพันธ์”นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิเทศศาส ...
2019-05-22 09:39:47
ประชุมกรรมการบริหารวิชาการ
ประชุมกรรมการบริหารวิชาการผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ ประธานหลักสูตร และ ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท อาจารย์ ...
2019-05-22 09:35:30
ตูม ตู่ม ตู้ม
ปริญญาเอกนิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา ร่วมปลูกจิตสำนึกด้านจิตอาสาพัฒนา กับชมรมแบกเป้อาสา ลงพื้นที่โรงเรียน ...
2019-05-21 15:30:46
“ข่าวประชาสัมพันธ์” นิเทศศาสตร์ รุ่น 2
“ข่าวประชาสัมพันธ์”นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิเทศศาส ...
2019-05-16 10:31:22
“ข่าวประชาสัมพันธ์”
“ข่าวประชาสัมพันธ์”นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิเทศศาส ...
2019-05-16 10:29:04
สำเร็จแล้วอบรม “ผู้นำเมือง” รุ่น 4
สำเร็จแล้วอบรม “ผู้นำเมือง” รุ่น 4วันนี้ (ศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด ...
2019-05-12 15:09:59
ข่าวย้อนหลัง