หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

“หลักสูตรปริญญาเอก จัดสัมมนาออนไลน์ เปิดประเด็นเด็ด การกำกับดูแลสื่อทางจริยธรรม ร่วมสมัย”
“หลักสูตรปริญญาเอก จัดสัมมนาออนไลน์ เปิดประเด็นเด็ด การกำกับดูแลสื่อทางจริยธรรม ร่วมสมัย&rdquo ...
2022-05-19 17:58:03
ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ
หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2022-05-09 13:43:45
“หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา จัดสัมมนาออนไลน์ ‘Metaverse & New Ethics’ “
“หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา จัดสัมมนาออนไลน์ ‘Metaverse & New Ethics&r ...
2022-05-09 13:40:24
หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา จัดวิพากษ์ปรับปรุงหลักสูตรใหม่
“หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา จัดวิพากษ์ปรับปรุงหลักสูตรใหม่”หลักสูตรปริญญาเ ...
2022-04-29 14:32:28
ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ โครงการสัมมนาด้านการสื่อสาร
หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2022-04-26 16:25:19
หลักสูตรปริญญาเอกนิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการทำดุษฎีนิพนธ์ “How to finish your dissertation in one year?”
หลักสูตรปริญญาเอกนิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการทำดุษฎีนิพนธ์ “How t ...
2022-05-09 13:42:10
บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565
บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน วันพุธที่ 30  มีนาคม 2565อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ ...
2022-03-31 09:53:11
บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565
บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน วันพุธที่ 23  มีนาคม 2565อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ ...
2022-03-29 14:11:16
บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565
บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565อาจารย์ผู้สอน : รศ.ดร.สมเดช  รุ่งศรีสวัส ...
2022-03-29 14:11:35
ข่าวย้อนหลัง