หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว
ข่าว

รับสมัครนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก (บัณฑิตศึกษา) ภายใน ก.ค ...
2019-07-23 10:07:33
ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่สอบผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562
“ข่าวประชาสัมพันธ์”ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่สอบผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่ ...
2019-12-06 15:39:49
สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.) เขตกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นนักศึกษาใหม่ของหลักสูตร
“ข่าวประชาสัมพันธ์”เมื่อเร็วๆ นี้ หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร สอบสั ...
2019-12-06 15:36:21
ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึ ...
2019-12-06 15:27:39
ยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์
ขอแสดงความยินดีกับท่านประธานหลักสูตร ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นสภามหาวิ ...
2019-07-31 18:34:31
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 (รอบที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 (รอบที่ 2)https://gra ...
2019-07-25 15:27:19
Journal
“วันนี้ เรามีเว็บไซต์แหล่งค้นหางานวิจัยระดับนานาชาติ ที่เป็นแหล่งรวบรวม Journal ภาษาอังกฤษในสา ...
2019-07-23 11:47:17
โครงการพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี2562 หรือ SME on line
“ข่าวประชาสัมพันธ์”ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ ประธานหลักสูตร นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาว ...
2019-07-23 11:40:01
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รุ่นที่2
วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รุ่น ...
2019-07-23 11:12:17
สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน รุ่น 1
วันนี้ (20 กรกฎาคม 2562) หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน โดย ...
2019-07-23 10:55:27
ข่าวย้อนหลัง