หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

16 มกราคม วันครู
16 มกราคม วันครูครู-เปรียบเรือเพื่อรับส่งขึ้นลงท่าเหล่าลูกศิษย์ลูกหาได้โดยสารพวกเราจึงข้ามถึงฝั่งดัง ...
2020-01-16 16:07:34
การสร้างเครือข่าย
“การสร้างเครือข่าย”เมื่อวานนี้ (วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563) รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ ...
2020-01-15 10:35:07
ประเดิมศักราชใหม่ ของภาคการศึกษาที่ 2/2562
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร ประเดิมศักราชใหม่ ของภาคการศึกษาที่ 2/2562 ด้วยการเ ...
2020-01-13 15:05:51
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีร ...
2020-01-11 15:56:17
วันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2563 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
วันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2563สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาขอพระองค์ทรงพ ...
2020-01-11 15:53:41
ร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ “โทรทัศน์ไทย 2020”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา กรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต และรองศาสตราจา ...
2020-01-11 15:50:59
ฝ่าวิกฤติอุดมศึกษา สวนสุนันทาผงาดราชภัฏอันดับ 1 นักเรียนแห่สมัคร TCAS รอบที่ 1 ทะลุเป้าเกินเกือบ 300%
ฝ่าวิกฤติอุดมศึกษา สวนสุนันทาผงาดราชภัฏอันดับ 1นักเรียนแห่สมัคร TCAS รอบที่ 1 ทะลุเป้าเกินเกือบ 300% ...
2020-01-11 15:44:25
SSRU’ s participation in the AC-ESI 2019
SSRU’ s participation in the AC-ESI 2019Assoc.Prof.Dr.Leudech Girdwichai the President of Suan ...
2020-01-11 15:41:12
๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จบระบรมชนกาธิเศ มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จบระบรมชนกาธิเศ มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรด้วยเกล้าด้ว ...
2020-01-11 15:34:03
ข่าวปัจจุบัน