หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญนักศึกษาปริญญาเอกร่วมฟังบรรยายพิเศษ ในโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาปริญญาเอก “กว่าจะถึงฝั่ง.. กว่าจะถึงฝัน.. ปริญญาเอก”
ขอเชิญนักศึกษาปริญญาเอกร่วมฟังบรรยายพิเศษ ในโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาปริญญาเอก “กว่าจะถึงฝั่ง.. กว่าจะถึงฝัน.. ปริญญาเอก”

admin dca
2022-02-19 13:45:45

หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา ขอเชิญนักศึกษาปริญญาเอกร่วมฟังบรรยายพิเศษ ในโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาปริญญาเอก “กว่าจะถึงฝั่ง.. กว่าจะถึงฝัน.. ปริญญาเอก” โดย ว่าที่ ดร.ณรงค์ อนุรักษ์ นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร รุ่นที่ 1 บัณฑิตคนแรกของหลักสูตรปริญญาเอก เจ้าของวิทยานิพนธ์ "การรับรู้และแนวทางการสื่อสารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ประเทศไทย" ฟังเคล็ดลับการเรียนจบในแผนการเรียน พร้อมรับรู้เรื่องราวที่เธอไม่เคยบอก รวมถึงอุปสรรคที่เธอต้องพบเจอในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 09:30 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ Google Meet ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#นิเทศศาสตร์สวนสุนันทา

#commartsssru