หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “หลักสูตรปริญญาเอก จัดสัมมนาออนไลน์ เปิดประเด็นเด็ด การกำกับดูแลสื่อทางจริยธรรม ร่วมสมัย”
“หลักสูตรปริญญาเอก จัดสัมมนาออนไลน์ เปิดประเด็นเด็ด การกำกับดูแลสื่อทางจริยธรรม ร่วมสมัย”

admin dca
2022-05-19 17:58:03

“หลักสูตรปริญญาเอก จัดสัมมนาออนไลน์ เปิดประเด็นเด็ด การกำกับดูแลสื่อทางจริยธรรม ร่วมสมัย”

หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ อาจารย์ประจำวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา รองประธานกรรมการบริหาร สภาสถาบันสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (ส.ส.ม.ท.) และอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย บรรยายพิเศษ โครงการสัมมนาด้านการสื่อสาร ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564 หัวข้อ  “มาตรฐานการกำกับดูแลสื่อทางจริยธรรม” 

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสัมมนาด้านการสื่อสาร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา เป็นอาจารย์ประจำวิชา พร้อมมี ดร.สาวิตรี สุวรรโณ อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท เข้าร่วมฟัง พร้อมนักศึกษา ปริญญาเอก และ ปริญญาโท นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา เพื่อร่วมมอภิปรายกรณีศึกษาปัญหาปัจจุบัน ด้านการสื่อสารในประเด็นการกำกับดูและสื่อด้านจริยธรรมที่กำลังร้อนแรงอยู่ในปัจจุบันนี้ ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2565 วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2565

สมัครเข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์ที่ http://dca.grad.ssru.ac.th

รายละเอียด เพิ่มเติม โทร 080-084-7389 (คุณเพ็ญพักตร์) ไลน์ : Phenphak N’nam

#นิเทศศาสตร์สวนสุนันทา

#วิทยาลัยนิเทศศาสตร์สวนสุนันทา

#commartsssru