หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ โครงการสัมมนาด้านการสื่อสาร
ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ โครงการสัมมนาด้านการสื่อสาร

admin dca
2022-04-26 16:25:19

หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ โครงการสัมมนาด้านการสื่อสาร นักศึกษาปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564 หัวข้อ  “Metaverse & New Ethics” โดยวิทยากรรับเชิญ ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสัมมนาด้านการสื่อสาร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา เป็นอาจารย์ประจำวิชา

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2565

สมัครเข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์ที่ http://dca.grad.ssru.ac.th

รายละเอียด เพิ่มเติม โทร 080-084-7389 (คุณเพ็ญพักตร์) ไลน์ : Phenphak N’nam

#นิเทศศาสตร์สวนสุนันทา

#วิทยาลัยนิเทศศาสตร์สวนสุนันทา

#commartsssru