หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1

admin dca
2022-03-05 15:45:59

World Ranking University 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับ ๑ ของประเทศ

ขณะที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลื่อนขึ้นลำดับที่ ๑๔ ของประเทศ และเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏลำดับที่ ๑ ต่อเนื่องอีกสมัย

อาจเป็นรูปภาพของ ‎ข้อความพูดว่า
"‎SSRU สวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อันดับ อัน TOP OF 14 ของประเทศ اد
จัดอันดับโดย Wemetics ประเทศสเปน
"July 2021" RANKING WEB OF
UNIVERSITIES STARS™ RATING RATINGSSTE
SYSTEM‎"‎