หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > Orientation หลักสูตรปริญญาโทเปิดบ้านปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่
Orientation หลักสูตรปริญญาโทเปิดบ้านปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่

admin dca
2021-10-27 13:23:29

Orientation หลักสูตรปริญญาโทเปิดบ้านปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่

หลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างอบอุ่นท่ามกลางนักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้องและอาจารย์

ด่วน!!!กำลังเปิดรับสมัครรอบสุดท้าย รับจำนวนจำกัด***ถ้าคุณพร้อมเราก็พร้อม แล้วพบกัน : รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 

“เรียนรู้อย่างเข้าใจ ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง กับคณาจารย์ผู้สอนมืออาชีพ เพื่อสร้างมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ ที่สามารถประยุกต์ใช้การสื่อสารรูปแบบต่างๆ ตอบสนองการดำเนินงานขององค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด”

สนใจสมัครเข้าศึกษา Online https://admission.ssru.ac.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0800847389 (คุณน้ำ)


www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th