หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565
บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565

admin dca
2022-03-31 09:53:11

บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน วันพุธที่ 30  มีนาคม 2565

อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์

รายวิชา  DC8201 ทฤษฎีการสื่อสารขั้นสูง